LECTURAS RECOMENDADAS

LECTURAS VOLUNTARIAS

Podes ler dous libros por avalición
Tes que presentar un traballo de cada lectura. Os traballos deben presentarse  como moi tarde 10 días antes da avaliación
Guión para o traballo

1.     Ficha bibliográfica completa e correcta.
2.    Resume do argumento da obra
3.    Indicar que personaxe te parecen máis interesantes e por que. Citar algún fragmento ou episodio da obra no que se reflecta o teu interés polo personaxe
4.    Episodio, pasaxe, momento do libro que máis che gustou. Explica por que
5.    Mellorou a lectura do libro os teus coñecementos sobre a época na que está ambientado, sobre os conflictos que que trata… ?
6.    Préceche unha obra recomendable?. Argumenta a túa resposta


Para ter máis información do libro fai clic no título ou no autorAutor: Lalana, F. y Almárcegui J. Mª
Editorial: Alfaguara. 2007Autor: Schlink, B.
Título: El lector.
Editorial: Anagrama (col. Compactos). 2002
Autor: Méndez, A.
Editorial: Anagrama, 2004
Autor: Chacón, D.
Título: La voz dormida
Editorial: AlfaguaraAutor: Sierra i Fabra, J
Editorial: Algar., 2008Autor: Levi, Primo
Editorial: El Aleph Editores. 2007.


Editorial: , Punto de lectura, 2007  tamén en Compactos AnagramaAutor: Harper Lee
Editorial: ,Zeta, 2009
Magnífica adaptación al cine


Autor: Perez Reverte
Título: El asedio
Editorial: Alfaguara
Autor: Perez Reverte
Editorial; Alfaguara, 2007Autor: Frank, Ana
Título: Diario
Editorial: Plaza & JanésAutor: Del Castillo, M
Editorial: Ikusager. 2004Autor: Ullman, F
Título: Reencontro
Editorial: Galaxia, 2008

Autor: Riveiro Coello
Editorial: Galaxia, 2000Autor: Puentes, H
Título: A do vinte e un
Editorial: Medusa NarrativaAutor: Manuel Rivas
Editorial: Xerais

COMIC
Título: Maus
Editorial: Inrevés
Título: Puta Guerra
Editorial: Norma editorial
Editorial: Norma editorial


Título: Paracuellos
Editorial: ediciones GlenatAutorGibrat, J.P
Título: Matteo
Editorial: Norma


Autor: Sid Jacobson, Ernie Colon

Editorial: Norma